Grupa Energa

Agencja Brain jest twórcą nowej strategii marki oraz pomysłodawcą kampanii wizerunkowej Grupy Energa. W przygotowanym przez agencję spocie, główne role powierzono zwierzętom. Poprzez swoje zachowanie, kanarek, pies oraz kot pokazują nam, że troska o środowisko wiąże się z prostymi czynnościami, takimi jak wyłączanie telewizora, światła, czy komputera. Ta troska może być jeszcze większa, gdy prąd z którego na co dzień korzystamy dostarczy nam grupa Energa, określająca się jako najbardziej ekologiczny dostawca prądu w Polsce.